CSN logo
Feedback
Student Feedback formulier | Student Feedback Form

Beste cusisten,

We waarderen je opmerkingen.
  • Ben je tevreden met onze cursussen? Zo ja, vertel het ons. Zo niet, wat kunnen we doen om het te verbeteren?
  • Heb je plezier in je cursus? Of vind je het te moeilijk? Heb je een studie advies voor je medecursisten?
  • Heb je een opmerking over de website?

Dank!

Dear Students,

We value your comments, do let us know how you are doing.

  • Are you happy with the school? If so, why? If not, what can we do to improve?
  • Are you enjoying your study? or are you finding it too difficult? Do you have any study tips for your fellow students?
  • Do you have a comment about the website?

Thank you!


De cursus die u volgt / The course you are following:
De dag van de cursus / The day of class:
Leraar / lerares / Teacher: Unknown column 'teachers.Name_in_char' in 'field list'